Technologie dla osób z wadami wzroku

Oferta » Technologie dla osób z wadami wzroku

Nowoczesne technologie sprawiaja, że wada wzroku nie jest barierą. Umożliwiają osobom z dysfunkcjami wzroku dostęp do pism w czarnodruku, pozwalają na komunikowanie się i utrzymanie niezależności.

Lupy i powiększalniki elektroniczne, progamy powiększające i udźwiękawiąjące oraz wiele innych, które pomogą w czytaniu i pisaniu. Urządzenia upraszczają codzienne zadania, od czytania etykiet w supermarketach, samodzielności w zakupach do wypełniania formularzy urzędowych. Oprogramowanie komputerów może powiększać ikony, tekst na ekranie i wybierać opcje mowy.

Ze względów osobistych, są nam bardzo bliskie problemy osób niedowidzących oraz niewidomymch. Bardzo dobrze rozumiemy jak istotny jest odpowiedni dobór rozwiązania dla indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Służymy pomocą w wyborze odpowiedniego sprzętu oraz zapewnimy wsparcie w czasie jego użytkowania.

 

Realizujemy zamówienia finansowane przez PFRON oraz PCPR
w zakresie likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym.